Dirigenti    

 

Jiří Chvála

Vynikající a uznávaný sbormistr, prof. AMU. Po absolvování HAMU se stal na podnět J. Kühna sbormistrem Českého pěveckého sboru (dnes Pražský filharmonický sbor) a druhým sbormistrem Kühnova dětského sboru, od roku 1967 pak stojí v jeho čele. Kühnuv dětský sbor se stal pod jeho vedením světovou špičkou v oblasti dětského sborového zpěvu. Působí také jako pedagog na pražské AMU. Je zakladatelem PIKO a věnoval se jeho vedení od roku 1958 do roku 1990.  Díky jeho soustavné a obětavé práci se Písecký komorní orchestr stal brzy tělesem, které navázalo na předchozí hudební tradice v Písku a začal se postupně zúčastňovat i festivalů v republice a v zahraničí. Naposledy orchestr dirigoval na koncertě k 50. výročí založení tělesa v dubnu 2009, nicméně se stále zajímá o dění v orchestru a jeho práci.

Jaroslav Vodňanský

Zakladatel a dlouholetý dirigent Jihočeské filharmonie. Jako dirigent spolupracoval s řadou orchestrů u nás i v zahraničí, vyučoval na Pražské konzervatoři. V současné době je dirigentem Dvořák Symphony Orchestra Prague a vede také mezinárodní dirigentské kurzy. K první spolupráci s Píseckým komorním orchestrem došlo poprvé v roce 1967, od roku 1990 se stal jeho hlavním dirigentem. S PIKO spolupracoval do roku 2009.

Aleš Kománek, žák Jiřího Bělohlávka, Radomila Elišky a Tomáše Koutníka, spolupracoval s řadou našich i zahraničních orchestrů. Má za sebou i významné úspěchy v soutěžích mladých dirigentů. V současné době působí v Rakousku. S Píseckým komorním orchestrem navázal spolupráci na doporučení prof. Jiřího Chvály v roce 2008 a vedl po odchodu J. Vodňanského PIKO do prosince 2011.

Oldřich Vlček

Sólový houslista a vynikající komorní hráč, dirigent, během své umělecké kariéry založil a vedl několik vynikajících komorních orchestrů, mimo jiné například Pražský komorní orchestr, kde původně začínal jako hráč druhých houslí a soubor Virtuosi di Praga. Písecký komorní orchestr vedl od jara 2012, kdy oslovil vedení orchestru a nabídl svou spolupráci, kterou ukončil v listopadu 2019 koncertem k 60. výročí založení tohoto tělesa. Za dobu svého působení u PIKO pomohl zvuku orchestru svými bohatými hráčskými dovednostmi a zkušenostmi, přišel i s řadou zajímavých dramaturgických počinů.

Felix Slováček mladší

Po absolutoriu  studia hry na klarinet na pražské konzervatoři (ve třídě Milana Poláka) pokračoval ve studiu na AMU u Jiřího Hlaváče a Vlastimila Mareše. Zúčastnil se také řady mistrovských kurzů a mimo jiné i studijního pobytu v norském Oslu. Už během studia se stal prvním klarinetistou Karlovarského symfonického orchestru a zároveň jeho sólistou. Kromě hry na klarinet se, stejně jako otec, věnuje hře na saxofon, mimo jiné je členem Pražského saxofonového kvarteta a Eduard Nápravník tria. Je také dramaturgem a uměleckým ředitelem Mezinárodního festivalu Eduarda Nápravníka.  V průběhu let se zúčastnil jako sólový hráč i dirigent řady festivalů věnovaných jak klasické tak swingové hudbě v Čechách i v zahraničí, např. na Slovensku, v Německu, Rakousku, Rusku, Norsku, Španělsku, Číně či v USA. Často vystupoval, ať už jako hráč či zpěvák, s Big Bandem Felixe Slováčka. U tohoto orchestru také získal své první dirigentské zkušenosti. Své dovednosti v této oblasti si zdokonaloval v soukromém studiu u Jaroslava Vodňanského, mimochodem dlouholetého dirigenta PIKO. Zároveň spolupracoval jako dirigent i s řadou dalších orchestrů, např. se Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Severočeskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice a dalšími tělesy. Kromě sólového hraní a dirigování v současné době vystupuje i jako dirigent, sólový hráč, herec a zpěvák např. v Hudebním divadle v Karlíně či v Semaforu. Nespolupracuje pouze s profesionálními tělesy, ale věnuje se i dirigování a sólovému hraní s orchestry podobného typu jako je Písecký komorní orchestr. Na základě kladných zkušeností našich kolegů např. z Jindřichova Hradce a na doporučení Jaroslava Vodňanského, jehož názoru si velice ceníme, jsme se rozhodli oslovit pana Slováčka a požádat ho o spolupráci a od letošního února máme to potěšení s ním pracovat. S Píseckým komorním orchestrem spolupracuje od února 2020.

 

Jakub Waldmann

Vystudoval hru na kontrabas na Teplické konzervatoři a Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Během svého studia působil v orchestru Národního divadla a v Sukově komorním orchestru. Po skončení studií byl přijat do kontrabasové skupiny České filharmonie, později ČF opustil a stal se členem Českého komorního orchestru, byl dokonce pět let jeho ředitelem. Své bohaté zkušenosti komorního a orchestrálního hráče předává jako pedagog od roku 2002 studentům na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. V roce 1989 se stal zakladatelem Unie orchestrálních hudebníků a ochranné společnosti Intergram. Spolupracuje s Českým rozhlasem – mimo jiné vytvořil rozhlasové pořady o světových orchestrech, organizuje v Čechách hudební festivaly, věnuje se edukativním hudebním projektům a je organizátorem Mezinárodní kontrabasové soutěže Františka Simandla v Blatné. V současné době se vedle své pedagogické činnosti věnuje komorní hudbě a je členem World Orchestra for Peace, který založil Georg Solti. Jako dirigent pracuje se studenty v mezinárodních evropských projektech Erasmus a několik let také na festivalech ve Spojených Arabských Emirátech.Byli jsme nesmírně potěšeni, když si ve svém nabitém programu našel čas a rozhodl se v letošním roce (září 2022) s Píseckým komorním orchestrem navázat spolupráci.

 

*******

Za dobu existence Píseckého komorního orchestru se souborem spolupracovala celá řada dalších dirigentů, často v rámci společných koncertů s dalšími tělesy – často zahraničními, či kvůli nějakým zvláštním okolnostem. Za éry prof. Jiřího Chvály a jeho velkého vytížení u Kühnova dětského sboru se tak např.stalo, že na zájezdu do Itálie za něho zaskočil Petr Chromčák, v té době dirigent Jihočeského divadla. Další osobností byla dirigentka Miriam Němcová a čas od času se, především v rámci vánočních koncertů, chopil taktovky Václav Kraus – sbormistr píseckého smíšeného sboru Sonitus. Na konci roku 2021 si před orchestr stoupl také Jiří Votýpka, který vyměnil svou pozici v prvních houslích za dirigentský stupínek. V rámci zkoušek se také orchestru v nepřítomnosti dirigenta věnovali například violoncellista Luděk Kotalík, violista Josef Kaliba či koncertní mistr Kateřina Srnková.

 

červenec 2020